Anasayfa » Boşanma ve Velayet Davaları Hakkında Araştırma

Boşanma ve Velayet Davaları Hakkında Araştırma

Boşanma ve velayet davaları hakkında araştırma nedir?

Evliliğin daha fazla sürdürülemez olduğu durumlarda, yargıya intikal etmiş, hazırlığı devam eden veya tamamlanmış boşanma ve velayet davaları için, tarafların elini kuvvetlendirecek bilgi ve belgeleri hukuk kuralları çerçevesinde araştırma hizmetleridir.

Boşanma ve velayet davaları nasıl açılır?

Boşanma ve velayet davaları ilgili aile mahkemesine dava dilekçesiyle beraber başvuru yapılarak açılır.

Boşanma davasında delil toplamak ne kadar önemlidir?

Boşanma davalarının sonucu, varsa çocuğunuzun velayet durumunu, mal paylaşımını, nafaka ve tazminat taleplerini belirleyici niteliktedir. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma durumu fark etmeksizin boşanma sonrası tarafınıza ait olan yükümlülük, sorumluluk ve imtiyazlar hayatınızın kalan bölümünde çok önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla bu davalarda kullanabileceğiniz her türlü delil çok önemlidir.

Velayet davasında delil toplamak ne kadar önemlidir?

Velayet ve velayetin değiştirilme davalarında, velayet, çocuğun bakım, eğitim ve öğretim, maddi ve manevi ihtiyaçları, yetişeceği ahlaki ortam vb. gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak ve çocuğun üstün yararı gözetilerek, bu görevleri en iyi üstlenebilecek ebeveyne verilir.

Eğer, velayeti alacak ebeveynin sosyal, maddi ve ahlaki düzeni, bu gereksinimleri sağlıklı bir şekilde karşılayamayacak düzeydeyse, bunun mahkeme nezdinde ispatlanması ve çocuğun velayetinin hak eden ebeveyne verilmesi, çocuğun geleceği için oldukça önemlidir.

Boşanma davasında delil nasıl toplanır?

Öncelikle boşanma davası için elde edilen deliller, dava hükme kavuşsa bile 1 (bir) yıl boyunca kanıt niteliğini korumakta olup, tekrar tazminat davası gibi davalar açılarak kullanılabilmektedir.

Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. (Türk Medeni Kanunu – Madde 178)

Boşanma aşamasına gelmiş çiftler, eşleriyle ilgili araştırma yapılmasını talep edebilmektedir. Bu noktada uzmanlarımız, özel hayatın gizliliği ve hukuk kuralları çerçevesinde, ilgili şahıs hakkında, boşanma davasında kullanılabilecek her türlü bilgi ve belgeyi araştırmaya başlar. Elde edilen tüm bilgi ve belgeler tarafınızla paylaşılır ve somut delillerle desteklenir.

Velayet davasında delil nasıl toplanır?

Velayet davasında, tarafımıza verilecek ön bilgilerle beraber bir çalışma planı oluşturulur. Uzmanlarımız tarafından velayet sahibi ebeveynin ihmalleri, deneyimsizliği, iş durumu, ahlaki kriterleri, sağlık durumu vb. sebeplerden dolayı velayet görevini ve çocuğuna karşı yükümlülüklerini yerine getirip getiremediği hukuk çerçevesi içinde araştırılır. Bu araştırma sırasında elde edilen tüm bilgi ve belgeler tarafınızla paylaşılır.