Anasayfa » Boşanma ve Velayet Davaları İçin Delil Toplama

Boşanma ve Velayet Davaları İçin Delil Toplama

Boşanma ve velayet davaları için delil toplama hizmeti nedir?

Evliliğin daha fazla sürdürülemez olduğu durumlarda, yargıya intikal etmiş, hazırlığı devam eden ya da tamamlanmış boşanma ve velayet davaları için, tarafların elini kuvvetlendirecek bilgi ve belgeleri araştırma ve temin etme hizmetleridir.

Boşanma ve velayet davaları nasıl açılır?

Boşanma ve velayet davaları ilgili aile mahkemesine dava dilekçesiyle beraber başvuru yapılarak açılır.

Boşanma davasında delil toplamak ne kadar önemlidir?

Boşanma davaları, varsa çocuğunuzun velayet durumunu, mal paylaşımını, nafaka ve tazminat taleplerini belirleyici niteliktedir. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma durumu fark etmeksizin boşanma sonrası tarafınıza ait olan yükümlülük, sorumluluk ve imtiyazlar hayatınızın kalan bölümünde çok önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla bu davalarda kullanabileceğiniz her türlü delil çok önemlidir.

Velayet davasında delil toplamak ne kadar önemlidir?

Velayet ve velayetin değiştirilme davalarında, velayet, çocuğun bakım, eğitim ve öğretim, maddi ve manevi ihtiyaçları, yetişeceği ahlaki ortam vb. gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak ve çocuğun üstün yararı gözetilerek, bu görevleri en iyi üstlenebilecek ebeveyne verilir.

Eğer, velayeti alacak ebeveynin sosyal, maddi ve ahlaki düzeni, bu gereksinimleri sağlıklı bir şekilde karşılayamayacak düzeydeyse, bunun mahkeme nezdinde ispatlanması ve çocuğun velayetinin hak eden ebeveyne verilmesi, çocuğun geleceği için oldukça önemlidir.

Boşanma davasında delil nasıl toplanır?

Öncelikle boşanma davası için elde edilen deliller, dava hükme kavuşsa bile 1 (bir) yıl boyunca kanıt niteliğini korumakta olup, tekrar tazminat davası gibi davalar açılarak kullanılabilmektedir.

Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma
hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. (Türk Medeni Kanunu – Madde 178)

Boşanma aşamasına gelmiş çiftler, eşleriyle ilgili, davada kullanılabilecek delil talep edebilmektedir. Bu noktada uzmanlarımız, özel hayatın gizliliği ve hukuk kuralları çerçevesinde, ilgili şahıs hakkında, boşanma davasında kullanılabilecek her türlü bilgi ve belgeyi araştırmaya başlar. Elde edilen tüm bilgi ve belgeler tarafınızla paylaşılır ve somut delillerle desteklenir. Daha detaylı bilgi için eş takibi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Velayet davasında delil nasıl toplanır?

Velayet davasında, tarafımıza verilecek ön bilgilerle beraber bir çalışma planı oluşturulur. Uzmanlarımız tarafından velayet sahibi ebeveynin ihmalleri, deneyimsizliği, iş durumu, özel hayatı, ahlaki kriterleri, hastalık durumu vb. sebeplerden dolayı velayet görevini ve çocuğuna karşı yükümlülüklerini yerine getirip getiremediği hukuk çerçevesi içinde araştırılır. Bu araştırma sırasında elde edilen tüm bilgi ve belgeler tarafınıza sunulur.